Polish regulations

The Polish environmental law is in conformity with the law of the European Union

Prawo ochrony środowiska:
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa o odpadach:
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Katalog odpadów:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

Law and ecology